Found 1 Chords by Shakira Jasmine

Photo

Alifa Putri Shakira Jasmine atau Shak atau Shakira (lahir di Cimahi, Jawa Barat, 12 Oktober 2002) adalah seorang penyanyi cilik asal Indonesia.

  1. Best Chords (C, D, F, Dm, G, Ab, Bb)