Found 4 Chords by Ziell Ferdian

  1. Kau Robek Hatiku Chords (G, D, Em, C, Am, Bm)
  2. Sakit Hati Sampai Mati Chords (F, G, Em, Am, Dm, E, C, A, Bm)
  3. Rindu Chords (G, D, Em, Bm, C, Am)
  4. Semoga Engkau Bahagia UKULELE Chords (G, C, D, Em, Am, E)