Found 6 Chords by Sasya Arkhisna

  1. Rela Chords (Em, D, C, B)
  2. Ojo Njaluk Pegat Chords (Em, B, Am, D, C, E)
  3. Rasah Bali Chords (C, Em, F, G, Cm, A, Dm)
  4. Care Bebek Chords (Am, Dm, G, E, C)
  5. Midua Cinta Chords (C, D, Em, B, Am, F#, Bm)
  6. Hatiku Bagai Emas Permata Chords (Em, Am, B, D, C, G, F#)