Akuraka Urumaya (CHORDS) by Chathuranga Kasthuriarachchi

[Intro]~
G B C B
C D  G


[Chorus]~
Em
Minisune Minisune

B       Em        B        Em
Awadiwaw Pelagasew Perata Ew Minisune

G               D       B        Em
Akuraka Urumaya Wenuwen Pelagasew Minisune

G      D        B      Em
Ea Ape Urumayai Adyapanaye


G B C B
C D  G


[Verse 1]~
C                 B
Mudalata Yatawuna Samajeka

C                 B
Lansu Watena Wita Igenumata

G             B
Saakku Hisnam Minisunta

               Em
Wiyakei Akuraka Himikama

G             B
Saakku Hisnam Minisunta

               Em
Wiyakei Akuraka Himikama

Em                B       Em        B        Em
Minisune Minisune Awadiwaw Pelagasew Perata Ew Minisune


G B C B
C D  G


[Verse 2]~
C                 B
Paradamu Wikinena Ayithiyak

C                 B
Rakagamu Parapure Heta Dinak

G                 B
Galawannata Natha An balayak

              Em
Api Apimai Eya Kala Yuththak

G                 B
Galawannata Natha An balayak

              Em
Api Apimai Eya Kala Yuththak

Em                B       Em        B        Em
Minisune Minisune Awadiwaw Pelagasew Perata Ew Minisune


[Inter]~
G B C B
C D  G


[Verse 2]~
C            B
Gowi Kamkaru Dheewarayaage

C            B
Pana Powanaa Shakthiyai

G            B
Pama Nowi Ya Yuthu Gamanai

               Em
Nawa Arunallaka Arabumai

G            B
Pama Nowi Ya Yuthu Gamanai

               Em
Nawa Arunallaka Arabumai

G      D
Me Ape Heta Dinai

B     Em
Me Ape Jeewayai

G      D
Me Ape Ayithiyai

B      Em
Adyapanaye!!

B      Em
Adyapanaye!!

How accurate is this chords?